INSTALLATION DOCUMENTS BY RAVI

LRK's Jana Gana Mana


LRK's Jana Gana Mana

Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey,
Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha,
Draavid Utkal Banga
Vindhya Himaachal Yamuna Ganga,
Uchchhal Jaladhi Taranga
Tav Shubh Naamey Jaagey,
Tav Shubh Aashish Maange
Gaahey Tav Jayagaathaa
Jana Gana Mangal Daayak,
Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey
JaihindNo comments:

Post a Comment

  Opatch reports 'Cyclic Dependency Detected' error when patching ODI   Issue: When applying a Patch Set Update (PSU) to WebLogic Se...